Bli medlem i 1. Drammen!

5 januar, 2021 av Lars Bergan
1. Drammen Speidergruppe

PÅMELDING TIL 1. DRAMMEN SPEIDERGRUPPE
Flott om alle nye speidere kan melde seg inn ved å bruke denne lenken: https://min.speiding.no/register/in/group/2301…

PRØVEMEDLEM I EN MÅNED
Barnet blir først satt som prøvemedlem for en måned. Det betyr at speideren er personskadeforsikret, men at faktura for medlemskap ikke blir sendt, før etter en måned.
Gi beskjed til gruppeleder Ragnhild (e-post: r-ane@online.no ), dersom dere ikke ønsker å fortsette som medlem etter prøvemedlemsskapet.

HVA GÅR MEDLEMSAVGIFTEN TIL?
Dette går til forsikringer og drift av speidergruppa vår. En andel går til Vestmarka krets av Norges speiderforbund og en andel til Norges speiderforbund. Det gis husstandsrabatt fra tredje medlem i en husstand. Speider’n er for øvrig tuftet på frivillig innsats, og ingen av oppgavene i gruppa er betalte.

GRUPPA HAR SOLIDARITETSFOND OG UTSTYR TIL UTLÅN
Dersom økonomi er til hinder for å bli med på speider’n, så ta gjerne kontakt med en av lederne. Gruppa har et eget solidaritetsfond, som kan dekke hele eller deler av medlemskontingenten, og vi har også en del speiderutstyr som kan lånes/arves. I tillegg har også Speiderforbundet et fond som kan dekke speiderdrakt og enkelt turutstyr, ved behov.

Velkommen til 1. Drammen speidergruppe! 😃

1. Drammen Speidergruppe