Oppussing av Pintleiken

5 januar, 2021 av Lars Bergan
Pintleiken
Pintleiken
Det jobbes iherdig på Pintleiken. Nå har det endelig kommet opp ny pipe og panelet kommer på plass.

Det har vært jobbet mange timer på Pintleiken i løpet av høsten 2020.
Materialer ble fløyet inn med helikopter. Gammelt panel ble fjernet, sammen med isolasjon og råteskader.
Ny isolasjon, hele totalt 15 cm, ble lagt på, før det er dekket til med duk. Panelet som settes opp blir rødt.
Pipen er av den utvendige varianten, som dere kan se på bildet.

2021 starter opp igjen med dugnad lørdag den 9. januar.